خانه / مقالات / عسل / زنبور عسل / زنبور پرخاشگر آفریقایی

زنبور پرخاشگر آفریقایی

زنبور عسل آفریقایی که به عنوان زنبور قاتل هم شناخته می شود، زیر مجموعه ای از زنبورهای اروپاییست و به نظرم نماد متضاد زنبورهای بامبل بی می باشد.

زنبور قاتل آفریقایی

منشاء زنبورهای عسل آفریقایی در دهه 1950 از برزیل آورده شد تا ژن آنها را با زنبورهای گرمسیری آفریقایی و زنبورهای اروپایی مخلوط کنند و زنبورهای عسل بهتری تولید کنند. در طی این تغییرات ژنتیکی ، بعضی از این زنبورها در طبیعت آزاد شدند و فرزندان آنها به سرعت یک جمعیت وحشی بزرگ در نقاط مختلف آمریکا ایجاد کردند.

زنبور عسل آفریقایی به دنبال قربانی کردن نیست، اما بسیار مهاجم است و به هر چیزی که به کندوی آنها نزدیک شود، حمله می کند. این زنبورها به تعداد زیاد و هم زمان حمله می کنند و نیش می زنند. هنگامی که نیش می زند، نیش او و کیسه زهرش هر دو از بدنش جدا می شود و فورا او را می کشد. بعد از آن ماده شیمیایی از بدن قربانی منتشر می شود و این پیامیست برای دیگر زنبورها که نیش بزنند. وقتی که زنبورهای بیشتری نیش بزنند، ماده شیمیایی بیشتری منتشر می شود و نتیجه نیش بیشتر و بیشتر است. بنابراین، با وجود اینکه زهر زنبور عسل آفریقایی، قدرتش از نمونه ی اروپایی آن کمتر است ولی توانایی کشتن یک آدم بالغ را دارد. بهترین کار در این مواقع پوشاندن صورت و بالا تنه و دویدن به سمت داخل ماشین و خانه است. یک زنبور عسل معمولی تا 50 متر می تواند هدفش را دنبال کند ولی زنبورهای آفریقایی ممکن است تا 3 برابر دورتر بروند.

زنبور عسل آفریقایی می تواند ساخته های بشر را پیدا کنند و در آن کندو بسازند، به خصوص سوراخ ها، پوسیدگی ها و شکاف ها در ساختمان ها. با این وجود زنبور عسل آفريقايی عسل كمتری نسبت به نمونه های اروپایی توليد مي كنند.

به این بخش رای دهید

درباره ی حمید

حمید
حمید ارزانی

دیدگاهتان را بنویسید